Energetický průkaz se v souÄasné moderní dobÄ› nezbytnÄ› musí stát neopomenutelnou souÄástí VaÅ¡eho zámÄ›ru prodat, případnÄ› pronajmout novostavbu, Äi novÄ› zrekonstruovaný objekt. Energetický průkaz lze vÅ¡ak získat zcela bez starostí. Na formality nejste v žádném případÄ› sami. Jejich vyřízení se preciznÄ› a s pÅ™ehledem zhostí fundovaný tým kvalifikovaných odborníků, kteří se dokonale umí zorientovat v technické dokumentaci projektu a na základÄ› hodnocení tepelné prostupnosti obálky budovy, posouzení zateplení, tÄ›snosti oken i celkového využívání energetických zdrojů u nemovitosti, poskytnou komplexní stanovisko, jež vyhovuje vÅ¡em parametrům, které byly pro tuto oblast stanoveny zákonem.

Odpadnou Vám starosti

Oslovte kompetentní tým Å¡piÄkových odborníků, kteří jsou pÅ™ipraveni do detailu vÄ›novat pracovní úsilí pÅ™i zavádÄ›ní nových formálních náležitostí do oboru, který souvisí s energetickou nároÄností budov. Energetický průkaz získáte vzhledem k pÅ™istupování zkuÅ¡ených pracovníků ke každé individuální zakázce jako k excelentní výzvÄ› snadno a bez vÄ›tšího Äasového a finanÄního vyÄerpání. Kontaktujte firmu, která pomáhá plnit sny o ekologické Å¡etrnosti a ohleduplnosti z hlediska minimálních ztrát v oblasti využívání energií.