Expanze firmy do zahraničí je velmi lákavá, ne každá firma je ale na tento průlomový krok připravena. Ano, samozřejmě je tento zásadní krok i určitým měřítkem úspěchu firmy. Firma nemá nouzi o zákazníky a právě ti generují zisk, díky kterému tato firma soustavě roste. Kdy je však skutečně připravena vstoupit i na zahraniční trh a jaké prostředky použít ke své vlastní propagaci.

Firemní strategie

Internetová propagace za pomoci SEO či PPC reklamy

V tomto článku se zaměříme na internetovou propagaci vlastní webové stránky nebo e-shopu v zahraničí. De facto je možné použít stejné prostředky jako v případě cílení na tuzemské zákazníky. Přesto je zapotřebí počítat s určitou odlišností zákazníků, neboť každý trh funguje odlišně. Je proto zapotřebí provést nejprve průzkum trhu, který dokáže v tomto ohledu hodně napovědět.

A co vlastně znamená ta pomyslná zkratka SEO? Jedná se o optimalizaci pro vyhledávače za účelem vyšší návštěvnosti webu. Tento krok je nezbytný, neboť mnoho nově vzniklých webů se ve výsledcích vyhledávání internetových vyhledávačů zobrazuje až velmi vzadu. Jinak tomu samozřejmě není ani v případě, kdy se firma rozhodne své služby či produkty nabízet i zahraničním zákazníkům. Ti zkrátka nemají až příliš mnoho možností, jak se o vás dozvědět. Právě díky SEO se ale tato skutečnost může změnit. SEO optimalizace v zahraničí tak do značné míry usnadní zahraničním zákazníkům přístup na vaše webové stránky. Je ale potřeba počítat s delší dobou čekání, neboť SEO je sice efektivní, ale jeho efekt je spíše pozvolný.

Plány do budoucna

PPC kampaně zahraničí

PPC kampaně zahraničí jsou další možností, jak svůj web blíže zpřístupnit i za hranicemi České republiky. Na rozdíl od SEO optimalizace je v tomto případě možné sledovat výsledky téměř okamžitě. Výhodou je i finanční nenáročnost reklamy. PPC reklamy pak internetové vyhledávače zpravidla zobrazují ještě před weby se správnou optimalizací.